Leir-ABC

Nyttig informasjon til bruk før og under leiren – fra A til Å. Finner du ikke svar her, kontakt leirkomiteen på korpsleir2016@gmail.com.

A

ABC
Leir-ABC er en oversikt over nyttige opplysninger, regler og ting du kanskje lurer på. Den vil være tilgjengelig på nettsiden og bli oppdatert med mer informasjon fram mot leiren. Alle grupper får en utskrift av leir-ABC på leiren.

Adresse
Leiren er i Evjemoen næringspark AS (gamle Evjemoen militærleir), i Artillerivegen på Evje (postnummer 4735 Evje). Søk opp Evjemoen Næringspark i kartløsningen på Internett, eller bruk koordinatene 58.566302 og 7.781832.

Aggregat
Det er ikke lov å ha strømaggregat i leiren. Det finnes flere strømuttak på leirområdet, men ikke på hvert troppsområde.

Aktiviteter
Det blir seks programøkter for speiderne (alle får være med på alle øktene), to egne økter for roverne, lederkurs og ledersamling, fellesarrangementer og turneringer. Se ellers leirprogrammet.

Alkohol/rusmidler o.l.
All bruk av rusmidler er forbudt for alle leirens deltakere – også ledere og rovere. Røyking er ikke tillatt på leirområdet. Bruk av rusmidler vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning. Energidrikker (som Red Bull og Battery) er heller ikke tillatt. Folkehelseinstituttet har advart mot det høye innholdet av koffein og sukker, som kan være skadelig spesielt for barn og unge. Vær et forbilde!
→ Se også Røyking og snusing.

Andakt

→ Se Kristen tro / kristen trening.

Ankomst
Leiren er åpen for innrykk fra lørdag 2. juli kl 09. Første måltid som blir delt ut, er lunsj på lørdag. Før dette må gruppene selv sørge for mat.
→ Se også Innsjekk.

Antrekk
Speiderdrakt brukes på reisen, under åpningsleirbålet, gudstjenesten og avslutningsleirbålet. Under haiken skal speiderskjerf brukes.

Apotek
Det blir ikke eget apotek. Førstehjelpsutstyr og medisiner til eget bruk må medbringes.
→ Se også Førstehjelp.

Arbeidsleir
Det blir arbeidsleir fra onsdag 29. juni til og med innrykksdagen lørdag 2. juli, samt på avreisedagen lørdag 9. juli. Rovere og ledere som ønsker å bidra på arbeidsleiren, bes melde sin interesse per e-post til arbeidsleir@fa3.no. Se mer informasjon om arbeidsleiren her.

Avfallshåndtering
All søppel skal kildesorteres etter de rutiner som finnes på stedet. Gruppene skal ha et skikkelig søppelhåndteringssystem på gruppeområdet. Avfall skal sorteres i tre kategorier: Glassemballasje, metallemballasje og restavfall. Plast og matavfall skal altså i restavfallet. Søppelsekker med restavfall fra troppene skal kastes i container på stedet. Det vil bli skiltet til hvor glass og metall skal leveres. Brennbart materiale kan brennes på bålet. Forsyningsetaten sorterer også papp.
→ Se Kart.

Avis
Det selges ikke aviser på leiren.
→ Se Butikk, Lokalaviser og Leiravis.

Avreise
→ Se Utsjekk.

B

Bading
Det er bademuligheter i elva Otra, som renner gjennom leiren. Bad aldri alene! Troppsleder er ansvarlig for speidernes bading. Speidere skal kun bade med tilsyn fra leder. Maks 10 speidere per leder.

Bakhon/bakved/hunved
→ Se Ved.

Bank
Leiren har ikke bank. Det er bank og minibank på Evje. Det er mulig å betale med kontant eller mCash i kiosken. Kiosken tar ikke kort.

Beredskap
Hvis en krisesituasjon oppstår, skal dette løses i troppen så langt det er mulig. Kan du ikke håndtere situasjonen på ditt ansvarsnivå, ta kontakt med din leder, vakt eller leirkontor.
→ Se Kart over området, Evakuering og Førstehjelp.

Besøk
Leiren er åpen for besøk hver dag fra kl 9 til 23. Parkering skjer på anviste plasser. Speiderne er på haik et døgn (tirsdag til onsdag) og vil da ikke være på leirområdet.

Bibliotek
Det blir bibliotek på leiren. Se oppslag om åpningstider.

Biler
Det er ikke lov å kjøre motoriserte kjøretøy inn i leiren uten tillatelse fra vakt. Barn leker.
→ Se Parkering.

Brann
Vis forsiktighet ved bruk av åpen ild. Ha alltid to bøtter vann og evt. brannslukningsapparat ved bålet, slik at branntilløp og brannskader blir tatt hånd om raskt. Skal dere bruke gass, må det være brannslokkingsapparat lett tilgjengelig. Følg anvisninger fra evt. brannmannskap og stab. Brannvesenet varsles på telefon 112. Vakt SKAL også varsles.

Butikk
Det finnes butikk ca 1,5 km unna leiren. Leirens kiosk selger flere godsaker.
→ Se også Kiosk.

Byggverk/byggeforskrifter
Bygg sikkert. Ta kontakt med teknisk etat for godkjenning av planlagte byggverk høyere enn 4 meter. Rajer til bygging må bestilles ved påmelding (kr 30/stk) eller medbringes. NB! Det er restriksjoner på graving.
→ Se Graving.

Bål
→ Se Ildsted og Brann.

C

Campingvogn
Hvis din gruppe planlegger å ha med campingvogn, ta kontakt med leirkomiteen på forhånd. Campingvogner henvises til egen plassering utenfor leirområdet.

D

Deltakeravgift
Speider                                                     kr 2000,-
Leder                                                        kr 1600,-
Rover                                                        kr 1600,-
Lederbarn u/ skolealder                           kr 0,-
Lederbarn u/ 11 år                                     kr 1000,-
Døgnpris speider:                                      kr 285,-/døgn (inntil 4 døgn, ellers fullpris)
Døgnpris rover/leder:                               kr 230,-/døgn (inntil 4 døgn, ellers fullpris)
Familiemoderasjon:                                  halv pris (kr 800,- / 1000,-) fra tredje medlem i husstanden.

Diett
Diettbehov meldes til leirstaben ved påmelding. Frist 1. april. Diettbehovene bekreftes ved innsjekk.

Dovask
→ Se Dugnad.

Drikke
Husk å drikke nok! Alle speiderne må ha drikkeflaske på leiren. Ta med drikke til alle aktivitetene.

Dugnad
En speiderleir er en dugnad. Alle bidrar på ulike måter slik at alle får en god leiropplevelse. Gruppene forventes å stille med ledere til programøktene. Det kan også være behov for dovask, gå vakt eller gi en håndsrekning til noen som har behov for det. Leirkomiteen oppfordrer til å bidra med en spenstig markedsaktivitet og gode innslag til vennskapsleirbålet.
→ Se JA.

Dusj
Det er dusj på leirplassen. Kapasiteten er imidlertid begrenset.

Dyr
Dyr (f.eks. hund) kan medbringes dersom dyret er veloppdragent, holdes i bånd, ikke bjeffer e.l. om natta, og at det holdes i utkanten under fellesarrangementer. Dyret må ikke medbringes inn i kiosk, leirkontor, lederkro etc. Vis hensyn til allergikere eller de som er redde eller ikke liker dyr. Gi beskjed til leirkomiteen på korpsleir2016@gmail.com dersom du planlegger å ta med et kjæledyr.

E

Etater
Etater/arbeidsområder som er representert i staben: Program (leder Glenn Oskar Austegard), teknisk (leder Lars Olav Tveito), forsyning (leder Tom Georg Indrevik) og kommunikasjon/administrasjon (leder Ingrid Stene). Kristen trening og musikk følges opp av viseleirsjef Heidi Gommerud. Økonomi og forsyning følges opp av Yngve Andersson i leirkomiteen.

Evakuering

Ved behov for evakuering møtes alle ved scenen (se kart). Troppsledere har ansvar for sine speidere, etatsledere for sine stabsmedlemmer. Evakuering gjennomføres kun på ordre fra leirkomiteen.

F

Facebook
Du finner korpsleiren på Facebook: Se www.facebook.com/felleskorpsleir2016.

Familieområde
Det blir avsatt et lite område hvor det er mulig for leder-/stabsfamilier å bo. Familiene bes finne en speidergruppe å spise middag med.
→ Se Deltakeravgift og Påmelding.

Fellesarrangementer

Se ukeprogrammet for fellesarrangementer. Møt i speiderdrakt. Ta med leirhefte, drikke og noe å sitte på til leirbålene, gjerne også leirbålskappe.
→ Se også Flagg og banner og Speiderdrakt.

Fettfelle
Det er ikke anledning til å grave fettfelle for tannpuss, oppvaskvann og lignende. Utslagsvann kan kastes rett på bakken. For å unngå for mye søl, bør hver gruppe velge et sted på sitt troppsområde der vann kastes. Det kan være lurt med en rist (slik man har på en fettfelle) med rikelig med friskt gress på. Gresset må skiftes daglig. Gresset vil fange opp en del fett og grums. Oppdatert/mer informasjon kan komme.
→ Se også Graving.

Flagg og banner
Alle flagg heises kl 08.00 og fires kl 21.00. Det blir flaggborg under gudstjenesten. Ved åpnings- og avslutningsleirbålene kan gruppene ha med gruppebanner/troppsbanner.

Forhåndsoppgaver
Forhåndsoppgaven er å lage en presentasjon av gruppa som kan brukes i gruppeportalen. Bruk gjerne anledningen til å lære om korpsene og tilknytningen til eget korps! Hvor er din gruppe på speiderkartet?

Forsikring
Alle betalende medlemmer i Norges speiderforbund inngår i en kollektiv personskadeforsikring. Ledere har ansvarsforsikring. Sørg for at alle deltakere har betalt medlemskontingent før avreise. Personlig utstyr og gruppeutstyr må forsikres av deltakeren/gruppa selv.

Forsyning
Forsyningsetaten har ansvar for at alle på leiren får mat. Det blir lederkro og kiosk.
→ Se Matutlevering.

Førerpatruljen
Førerpatruljen er et viktig redskap i speiderarbeidet – også på leir. Hold gjerne førerpatruljemøter før leggetid for å gi informasjon, høre hvordan det går osv. Det kan bidra til at speiderne får bearbeide, diskutere og lære av dagens hendelser og kan samtidig være en sosial og hyggelig samling som en påskjønnelse til peffer og asser som gjør en god jobb.

Førstehjelp
Enklere førstehjelp besørges i utgangspunktet av gruppene selv. Ta med førstehjelpsutstyr i gruppa – også til patruljene når de skal på haik. Det er lege og sykepleiere i staben, men ingen fast sanitetsstasjon. Sykestue åpner ved behov. Kontakt vakt ved behov for hjelp. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113. Kontakt deretter vakt.

G

Graving
Det er ikke anledning til å grave fettfelle eller matkjeller. Man kan grave mindre hull for å fundamentere rajer i byggverk, men slik graving må avklares med teknisk etat i hvert enkelt tilfelle. (Beklager at dette er tungvint, men det er et krav fra leirstedet.) Det går en del kabler i bakken på området. Når du graver, ta vare på torvpluggen og legg den tilbake på plass når hullet graves igjen ved leirens slutt. Det er ikke tillatt å grave ned avfall eller andre ting. Oppdatert informasjon kan komme…

Grue
→ Se Ildsted, Graving og Brann.

Gruppebidraget
Det blir ikke gruppebidrag som aktivitet på denne leiren.
→ Se ellers Dugnad.

Gudstjeneste
→ Se Kristen tro / kristen trening og Fellesarrangementer.

H

Haik
Det blir haik fra tirsdag til onsdag. Alle speidere skal ha på speiderskjerf under haiken. Husk sekk, gode sko, kompass, førstehjelpsutstyr og drikkeflaske! Mer om reglement for haik kommer…

Helsekort
Alle deltakere (også rovere, ledere og stab) må fylle ut helsekort med helseopplysninger, badetillatelse og pårørendekontaktinformasjon. Skjemaet leveres til ansvarlig leder, som oppbevarer dette på forsvarlig vis til leiren er over og deretter makulerer det (husk at dette er konfidensielle opplysninger). Helsekortet medbringes ved skade.
→ Se Førstehjelp.

Hittegods
Leirkontoret oppbevarer hittegods. Ta godt vare på tingene dine. Skriv navn og telefonnummer på alle eiendeler, gjerne også gruppenavn, før du pakker sekken! Merk også alle gruppas eiendeler godt.

Hygiene
Behandle og oppbevar mat, drikke og kjøkkenutstyr på en hygienisk måte. Vask opp
etter alle måltider med varmt vann og oppvaskmiddel. Bruk vaskekluten på kroppen og/eller dusj i løpet av uka. Personlig hygiene er viktig for helsa og triveligere for alle rundt deg. Gjennomgå leirhygiene i troppen. Gruppa er ansvarlig for å stille med utstyr som muliggjør god hygiene.
→ Se også Håndvask og Oppvask.

Håndvask
Det er viktig å vaske hendene godt etter hvert toalettbesøk og før og etter matlaging og måltider, for å unngå at smitte og bakterier sprer seg.

I

Ildsted
Det er anledning til å lage ildsted på eget troppsområde. Ha alltid to vannbøtter ved bålet. Tenk sikkerhet!
→ Se Graving og Brann.

Informasjon
Det ligger en god del informasjon på leirens nettside (korpsleir.no), inkludert gruppeinfo som er sendt ut på e-post til gruppas kontaktpersoner. Under leiren blir det gitt informasjon til gruppene daglig, ved oppslag, utdeling og/eller muntlig. Det blir daglig ledermøte. Leirkontoret svarer så godt de kan på spørsmål.
→ Se også Leirkontor og Ledermøter.

Innsjekk
Det er mulighet for å komme inn i leiren fra lørdag kl 09.00. Ved ankomst blir gruppa vist til troppsområdet. En leder fra hver gruppe møter til innsjekk på leirkontoret før kl 18.00. Vedkommende må da vite svar på:

  • hvor mange/hvem som har møtt fra gruppa og eventuelle endringer til påmeldingen (dersom flere enn det er betalt for har møtte, må deltakeravgift betales)
  • antallet patruljer
  • diettbehov for gruppa samlet
  • hvem som evt. ikke skal spise og sove på gruppeområdet (stab/familie)
  • om gruppa har helsepersonell (navn og mobilnummer)
  • om noen ikke kan avbildes på nettsider/Facebook/Instagram (hvem! Vedkommende må komme til leirkontoret og bli tatt bilde av, slik at vi kan sjekke før publisering)

Intendantur
Leiren har egen forsyningsetat som har ansvaret for maten.
→ Se Matutlevering.

Internett
→ Se Nettsider.

J

JA!
Det er ordet du bruker når noen trenger en håndsrekning.

Jesus
er til stede.
→ Se Kristen tro / kristen trening.

K

Kart
Kart over leirområdet trykkes i leirheftet og henger på leirkontoret.

Kildesortering
→ Se Avfallshåndtering.

Kiosk
Det blir kiosk. Åpningstider er hver dag kl 13-14 og kl 1830-20. Kiosken selger sjokolade, Mentos, kjærlighet på pinne, potetgull, is, frukt og drikke (sukkerfri brus: Cola Zero).
→ Se også Leireffekter/profilartikler.

Kristen tro / kristen trening
Det blir felles morgensamlinger tirsdag og torsdag, og i troppen mandag, onsdag og fredag. Det blir laget andakter/ ord for dagen til troppsmorgensamlingene. Søndag kl 11 blir det gudstjeneste og onsdag kl 2130 blir det nattverdssamling. Viggo Klausen fra Misjonsforbundet og Frøydis Grinna fra Metodistkirken er leirprester. Kapellet/bønneteltet vil være åpent hele uka. Store deler av dagen vil det også være bemannet av leirprestene og Andreas Welander fra Frelsesarmeen og Kristin Bondevik fra Misjonsforbundet. De er tilgjengelige for samtale og forbønn for dem som ønsker det.
→ Se også Prestene, Morgensamling og Fellesarrangementer.

L

Ladestasjon for mobiltelefon o.l.
Medbring ladekasse i gruppa. Det er mange strømuttak på leirområdet, og mulig å lade mobiltelefon og kamerabatterier der. Dette gjøres på eget ansvar. Skriv navn på både lader og mobiltelefon.

Lang tone
Ved lang tone kl 2300 skal alle speiderne gå i teltene og det skal være ro i leiren.

Latrine
…eller do, da. Forlat doen slik du ønsker å finne den. Vask hendene etter hvert dobesøk. Det er ordentlige doer i sanitærbygg plassert på området.
→ Se også Hygiene og Håndvask.

Lederkro
Det blir åpen lederkro hver kveld (stengt under fellesarrangementer.) Der kan du få deg kaffe, te og noe attåt.

Ledermøter
Det blir ledermøter hver dag. Det forventes at hver gruppe stiller med minst én leder. Første møte er lørdag 2. juli kl 1830. De andre dagene blir det også ledermøte kl 1830.

Ledertilbud

Ledere får tilbud om kurs på leiren. Se programmet for tidspunkter. Benytt anledningen til å øke lederkvaliteten i gruppa. Det kommer påmeldingslister på leirkontoret. I tillegg er det egen lederkro som er åpen det meste av tiden. Sørg for å få en pust i pakken og en prat med en gammel eller ny venn.

Lege
→ Se Førstehjelp.

Leiravis
Det legges ikke opp til å lage leiravis, men det er nettsider, Instagram (#korpsleir2016) og en Facebook-side som blir oppdatert jevnlig.

Leirhefte
Alle deltakere får utlevert leirhefte ved innsjekk. Heftet inneholder kart, dagsprogram, leirsangen, åpningstider og annen nyttig informasjon.

Leirkomiteen
Leirkomiteen består av leirsjef Roy Slettene, viseleirsjef Heidi Gommerud, programsjef Glenn Oskar Austegard, kommunikasjons-/administrasjonssjef Ingrid Stene, teknisk sjef Lars Olav Tveito og økonomiansvarlig/forsyning Yngve Andersson. NK program Atle Stokke, NM kommunikasjon/administrasjon Siv Helene Bjørnstad og NK teknisk Roger Lieng møter også på leirkomitemøter. I tillegg er det en god stab.

Leirkontor
På leirkontoret kan du spørre om hva du vil, så prøver staben å svare så godt de kan. Der finner du oppslagstavle og den informasjon du trenger. Leirkontorstaben sjekker inn deltakerne etter ankomst, tar imot og leverer ut hittegods og informerer og svarer. Åpningstider: Lørdag kl 09-18. Hver dag under øktene og i lunsjen.

Leirmerke

Det blir produsert leirmerke til dem som er påmeldt til leiren.

Leirsang
Leirsangen er sendt ut til gruppene sammen med leirinfo nr 4 og står i leirheftet.

Lokalaviser
Kontakt gjerne lokalavisa eller annen lokal presse og oppfordre dem til å lage en sak om gruppa på leir, eller avtal innsending av artikkel og/eller bilder. Skriv en kort og god tekst om din gruppes opplevelser på leir og send bilder fra morsomme aktiviteter. Informasjon om leiren og korpsene kan hentes fra leirens nettside.
→ Se også Presse.

Lommepenger
Det er lurt å ha med litt lommepenger til kioskvarer. Hver enkelt gruppe avgjør om det skal settes beløpsbegrensninger for sine speidere.

M

Markedsdag
Det blir markedsdag på torsdag. Hver gruppe har ansvar for minst ett tilbud på markedsdagen. Vi håper gruppene stiller med noen morsomme og lærerike aktiviteter for speiderne å delta på. Alle speidere får egne markedspenger til å bruke på markedet.

Matutlevering
Mer informasjon om matutlevering og -oppbevaring kommer.

mCash
I kiosken kan du betale med kontanter eller med mCash. mCash er en betalingsløsning på mobil, der du knytter et bankkort opp mot en app som du laster ned på mobilen. mCash kan også brukes av barn/ungdom under 18 år, og foreldrene kan sette en grense for hvor mye de får bruke.

Melde av?
Er det en speider som ikke kan være med allikevel? Avmelding innen 1. april kan registreres i medlemssystemet og medfører ingen kostnader for vedkommende. Ved avmelding etter at påmeldingen er stengt, vil halvparten av deltakeravgiften bli fakturert, med mindre det foreligger legeattest. Ved avmelding etter 1. juni, gis ingen refusjon.
→ Se også Påmelding.

Meny
Lørdag: Wok med svinekjøtt / Grand dessert
Søndag: Laks og grønnsaker / Is
Mandag: Pasta med kjøttdeigsaus / Fruktsalat
Tirsdag: Hamburgere (på haik, burgere og griller på haikestedet) / Sjokolade
Onsdag: Fiskekaker / Pære med marsipan
Torsdag: Lam i grop / Banan og sjokolade
Fredag: Kylling i pitabrød / Popcorn
→ Se også Matutlevering.

Merker
→ Se Leirmerke.

Mobiltelefon
Unngå bruk av mobiltelefon under fellesarrangementer og programøkter. Snakk med noen som er til stede istedenfor!
→ Se Ladestasjon for mobiltelefon o.l.

Morgensamling
Det blir morgensamling felles på tirsdag og torsdag, og i gruppene mandag, onsdag og fredag. Heis gjerne flagget på troppsområdet hver dag og ha en fin samling for patruljene eller troppen samlet de dagene som er satt av til dette.
→ Se Kristen tro / kristen trening.

Mygg
Det kan være mygg. Ta med myggmiddel.

N

Nei
→ Se Ja.

Nettsider
Leiren har egen nettside: korpsleir.no eller felleskorpsleir.wordpress.com. Der ligger informasjon om leiren, og oppdateringer vil komme underveis i leiruka. Kanskje gøy for foreldre og hjemmeledere å følge med på?

O

Oppvask
Vask opp i varmt vann og oppvaskmiddel etter hvert måltid. Vask først glass og kopper, deretter bestikk, tallerkener og til slutt boller og kjeler. Det skitneste til slutt. Skift gjerne vann underveis. Skyll oppvasken i varmt vann.

P

Pant
Flaskene kan leveres i kiosken, slik at panten går til en god sak.

Parkering
Parkering skjer på anvist plass. Det er ikke tillatt å kjøre biler inn på leirområdet uten tillatelse. For biler som frakter troppsutstyr, er slik tillatelse lett å få på innrykksdagen og avreisedagen. Personlig utstyr må de fleste belage seg på å bære fra parkeringsplassen eller annet punkt anvist ved innrykk.
→ Se Biler.

Personlig utstyr
Se tips til personlig utstyr på leir på leirens nettside korpsleir.no.
→ Se Hittegods og Utstyr.

Politi
Ved nød, kontakt politiet på 112 og varsle deretter leirens vaktmannskaper.
→ Se Vakt.

Politiattest
Alle ledere skal ha vist politiattest til sin gruppeleder før leiren. Vist politiattest skal registreres på medlemmet i medlemssystemet Min speiding. Dette gjelder også stab.

Presse
Ved krisehendelser eller ulykker, skal all pressehåndtering overlates til leirkomiteen. Unngå ryktespredning!
→ Se også Lokalaviser.

Prester

Vi har med oss leirprester, som er tilgjengelige for samtale, bidrar med andakter og gudstjeneste og litt aktiviteter. Det er Viggo Klausen fra Misjonsforbundet og Frøydis Grinna fra Metodistkirken som er leirprester.
→ Se Kristen tro / kristen trening.

Program
Leiren har en egen programetat som skal sørge for spennende, morsomme og lærerike opplevelser for alle deltakerne på leiren. Se eget ukeprogram. Mer info på nettsiden.

Påmelding
Påmelding av alle deltakere – både speidere, ledere, rovere, stab og lederbarn, skal meldes på via Norges speiderforbunds medlemssystem. Har du problemer, kontakt leirkomiteen på korpsleir2016@gmail.com. De som skal delta på arbeidsleir skal i tillegg meldes på til denne på e-post. Påmeldingen er åpen. Påmeldingsfrist er 1. april 2016.
→ Se Melde av? og Arbeidsleir.

R

Rajer
Rajer kan bestilles ved påmelding til kr 30 per stykk.

Regler
På leiren gjelder selvfølgelig Norges lover, samt Norges speiderforbunds lover og retningslinjer, regler nevnt i denne ABC-en og anvisninger fra leirkomiteen og vaktene. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg (og motsatt).

Resirkulering
→ Se Søppel.

Revelje
Hver morgen kl 0730 våkner leiren til en ny dag. Gruppa er ansvarlig for å stå opp i tide til aktivitetene!

Rovere
Roverne får tilbud om rafting i Otra, en egen roveraktivitet og det blir eget roversamlingssted på kveldene. Samtidig vil vi bruke hver rover som mannskap på tre ulike programaktiviteter. Det blir opplæring i aktivitetene på leiren, så roverne kan ta med seg aktivitetene hjem og bruke dem i egen gruppe senere. Roverne meldes på via gruppas påmelding og bor sammen med gruppa under leiren.
→ Se Påmelding.

Rosignal
Det skal være ro i leiren kl 2300. Alle skal være på eget troppsområde fra kl 2230. Da er det tid for kveldsstell og førerpatruljemøter. Ta hensyn til andre! Lang tone er kl 2300.

Rusmidler
Det er ikke tillatt å nyte noen form for rusmidler (alkohol, sigaretter, narkotika) på leirområdet. Overtredelse kan medføre hjemsendelse og eventuelt politianmeldelse.
→ Se også Røyking.

Rydding
Hold orden på leirområdet. Plukk opp søppel etter deg (og andre om nødvendig!). Sørg for å få med deg alle tingene dine fra økter og andre aktiviteter. Finner eller mangler du noe, kontakt leirkontoret.
→ Se Hittegods.

Røyking og snusing
Røyking er ikke tillatt i leiren. Ifølge Norges speiderforbunds retningslinjer tillates ikke røyking på arrangementer der barn og unge er til stede. Husk at du er et forbilde, og la snusen også ligge.
→ Se også Rusmidler.

S

Scouts own
→ Se Kristen tro / kristen trening.

Speiderdrakt
Speiderdrakta består av speiderskjorte og skjerf + eventuelt mørkeblått bentøy. Drakta brukes på reisen og under fellesarrangementene på leiren. Speiderskjerf brukes når man forlater leiren, inkludert på patruljenes haik.

Sport og spill
Under leiren blir det mulighet for å delta på turnering i volleyball for rovere og ledere og kanonball for speidere. Hver gruppe kan stille lag. Skal dere ha lagdrakter? Heiagjeng?

Stab
Staben jobber med å lage leir, programaktiviteter, mat, informasjon, utstyr osv. Ta kontakt med staben hvis du har spørsmål eller vil bidra med noe. Send e-post til korpsleir2016@gmail.com.
→ Se også Etater.

Sykestue
Leiren kan åpne egen sykestue ved behov.
→ Se Kart og Førstehjelp.

Søppel
→ Se Avfallshåndtering.

Søvn

Det er viktig for både helse og trivsel å få nok søvn. Det skal være ro om natta, det vil si mellom kl 2300 og kl 0700.

T

Troppsutstyr
Mer om utstyr kan du finne på leirens nettsider.
→ Se Utstyr.

Turnering
→ Se Sport og spill.

Tyveri
Det er selvfølgelig forbudt å stjele også på leiren. Tyveri meldes til staben – og kan også bli politianmeldt. Dette gjelder også tyveri av leirens eiendom (inkl. leirflagg).
→ Se Regler.

U

Utsjekk/avreise
Før avreise skal leirområdet ryddes og sjekkes. Ta kontakt med en vakt som kontrollerer leirområdet og sjekker dere ut før dere reiser. Rajer og ved skal være lagt tilbake på anvist plass, området ryddet for søppel, plugger og annet utstyr og hull skal være tettet og torven tilbake på plass.

Utstyr

Alle deltakere må sørge for sitt personlige utstyr: Sovepose, underlag, egnet tøy, drikkeflaske, godt skotøy og sekk til haiken, hodeplagg, toalettsaker og håndkle, badetøy, solkrem, myggmiddel, kopp, bestikk og tallerkener, skrivesaker , kniv og speiderdrakt. Troppen trenger telt, presenning, kjøkkenutstyr, noe å hente mat i, gruerist og førstehjelpsutstyr, surretau, evt. spade/øks/sag, vannbøtter til bålet og evt. brannslokningsapparat, hygieneutstyr (vaskevannsfat etc), ladekasse, flagg og gruppebanner, forhåndsoppgaven, samt det de skal bruke til markedet. Husk også speidernes helsekort (skal oppbevares konfidensielt). Utstyret må merkes! Se tips til utstyr og mer utfyllende pakkelister på leirens nettside.

V

Vakt
Vaktene er ansvarlige for sikkerheten på leiren, og har vaktvester. Forhold deg til anvisninger fra vaktene. Kontaktinformasjon til vakt opplyses på leiren. Dersom en akutt, alvorlig hendelse oppstår, ring først brannvesenet på 110, politiet på 112 eller ambulanse på 113, kontakt deretter vakt.

Vann
Det blir egne vannposter på leirområdet (ved toalettbygningene) der man kan fylle vannkanner og bøtter til troppsområdet. Ha alltid fulle vannbøtter stående ved bålet (både til brannslokning og brannskader). Tannpuss og håndvask skal skje på anvist plass eller på troppsområdet.
→ Se Fettfelle og Håndvask.

Ved

Det er ved (bakhon) til bål og matlaging på leirområdet.

Vennskapsleirbål

På onsdag kveld blir det vennskapsleirbål. Forbered gjerne et underholdningsbidrag.

W

Wow
Kult å treffe så mange korpsspeidere på samme sted!

Å

Åpning
Leiren åpnes lørdag 2. juli kl 20 med felles åpningsleirbål på leirbålsplassen. Ta med leirhefte, gruppebanner/troppsbanner, leirbålskappe, sitteunderlag, drikke, sangstemme og god stemning!

Reklamer

Skriv en kommentar...

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s