Om å være en god leder…

Takk for at du har sagt ja til å være leder på Felles korpsleir 2016! Uten sånne som deg blir det ikke leir.

En speiderleder er en som går et stykke på veien sammen med speiderne. En som kan veilede, hjelpe, lære bort, trøste og oppmuntre, le, snakke og om nødvendig gråte sammen med en speider som trenger det. En som bryr seg, viser omsorg og er et forbilde. Et trygt og godt medmenneske.

Foreldre og foresatte har gitt oss tillit ved å sende sine håpefulle på leir, og da har vi et ansvar for å vise oss tilliten verdig. Dette lille skrivet sier noe om å være en god leder på leir, og bygger på heftet «I trygge hender», fra Frelsesarmeens barn og unge.

For at et menneske skal trives og å utvikle seg, er det noen rammebetingelser som er viktige:

  • Trygghet: Leiren, speidergruppa og patruljen må være et trygt sted å være. Her kan alle være den de er, og være sikre på at de ikke blir mobbet eller utsatt for noe på annen måte.
  • Grenser: Både speiderne, roverne og lederne trenger visse grenser for å trives. Det er leirens og speiderforbundets regler som er ramme for leiren. Vi er i fellesskap på leiren, og tar hensyn til hverandre. Det er lederne oppgave å sette grenser for speiderne så de er trygge.
  • Betydning: Hvert menneske på leiren har betydning. Det er kult at akkurat du er deg og at du er på leir! Vis speiderne at de betyr noe for deg.
  • Fellesskap: Som speidere og mennesker hører vi sammen. Når vi er på leir er vi ett fellesskap som består av alle de mindre fellesskapene i korpsene, gruppene, patruljene eller vennegjengen. Inkluder andre. Det er spennende å gjøre noe sammen. Som ledere må vi bidra til å ikke skape skiller mellom oss. Hvordan snakker du om andre? Er ledergruppa en klikk som kan virke vanskelig å komme inn på?

De tøffe tingene
Som leder kan du komme opp i mange utfordringer. Og speiderne kan ha mye de bærer på som du plutselig kan få del i. Det kan være både spennende, krevende og givende å få et innblikk i et annet menneskes følelser, tanker og opplevelser. Noe kan være veldig tøft. Noen av de mest alvorlige tingene man kan komme bort i, kan det være lurt å ha tenkt gjennom på forhånd. Hvordan skal jeg forholde meg hvis jeg får høre om seksuelle overgrep? En speider som blir slått hjemme? Seksuelle tilnærmelser fra en rover til en annen speider eller rover? Hvem går jeg til hvis jeg lurer på hva jeg skal gjøre eller får høre om noe som må gripes tak i?

Bli kjent med speiderne! Prat med dem om løst og fast, slik at de kjenner deg og tør å komme til deg hvis det skulle være noe de vil prate om. På leiren kan du også henvise dem til prestene og andre samtalepartnere som har litt trening i dette. Det kan være fint for speiderne å prate med noen de ikke kjenner så godt også (som ikke er en del av deres hverdag), og hvis det er vanskelige ting de bærer på, kan en av dem som har litt mer trening på området være til god hjelp.

Skal du ha en fortrolig samtale med en speider, sørg for at du har litt tid til rådighet, og at ikke andre kan lytte på hva dere snakker om. Tenk samtidig på at ikke du gjemmer deg bort sammen med en speider alene, slik at det kan oppstå (mistanke om) uheldige hendelser. Dere bør bli sett, men ikke hørt.

Fortrolighet og tillit handler også om at du ikke deler det du har fått vite med andre. Er det en vanskelig problemstilling og du ikke vet hva du skal gjøre, kan du henvende deg til leirens ledelse, kriseteam eller prester eller ta saken opp med din troppsleder. Ikke lov mer til speideren enn du kan holde. Hvis du f.eks. får høre om overgrep, vold eller andre alvorlige/ulovlige hendelser, bør du ikke love å holde tett om dette, men fortelle speideren at dette er så alvorlig at du er nødt til å fortelle noen om det.

Vær et forbilde! Hvordan du oppfører deg, språket du bruker, hvordan du omtaler andre og så videre blir lagt merke til. Speiderne har respekt for deg, men hvis de opplever deg som sleivete, utrygg og urettferdig, mister de raskt denne respekten. Prøv å inkludere alle, og vis at alle har en plass i gruppa. Behandle alle likt, eller i alle fall likeverdig. Samme regler må gjelde for alle.

Politiattest
I speideren viser alle ledere og tillitspersoner politiattest. Dette er et tydelig signal om at seksuelle overgrep og tilnærming til barn og unge med slike baktanker ikke er greit. Attesten vil også vise om en leder tidligere har blitt dømt eller er mistenkt for tilsvarende forhold.

En fin attest viser ikke det som ikke har blitt oppdaget. Vi skal ikke gå og mistenke og mistro hverandre, men vi skal ta forholdsregler slik at det blir vanskelig å gjøre noe. Det handler om samtalesituasjoner som beskrevet over, skifting og bading, hvem som sover sammen osv. Tenk også på at det kan være barn og unge med på leiren som har opplevd noe tidligere, og derfor kan være ekstra vare for kroppskontakt, klemmer, fysiske leker, sovesituasjoner og lignende.

Ta ansvar og slå ned på upassende og grenseoverskridende oppførsel. Det er lov å si nei til leker eller andre aktiviteter som oppleves litt for tøffe for en. Klemming, kysseleker, holde en hånd på skuldra ved forbønn (spør først!) og mange andre situasjoner kan være litt vanskelige for enkelte speidere. Du kan gi speiderne en klem, men la dem selv ta initiativet til det. Vær oppmerksom på hvilke signaler du sender ut.

Kort sagt: Ta vare på speidere, medledere og alle andre deltakere på leiren. Vær en leder og et medmenneske. Bry deg! Skap trivsel! Leir skal være moro.

God leir!

 

 

 

Reklamer