SAMMEN 2020 AVLYST!

Avlysning av SAMMEN 2020
Vi befinner oss i en merkelig situasjon. Vi vet ikke helt hva som skjer fremover. De vanlige speideraktivitetene har lenge stått stille i hele landet og har mange steder blitt arrangert på alternative måter. For de fleste speidere er leir et høydepunkt i speideråret og det er derfor trist å måtte fortelle dere at SAMMEN 2020 blir avlyst.
Jeg vil oppfordre alle til å tenke ekstra på de rundt oss som ikke har det så lett i denne tiden. Jesus sier i Matteus 7, 12 «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem». Jesus oppfordrer oss til å gjøre godt mot andre. Situasjonen vi er i nå er en ekstra mulighet til å gjøre en god gjerning for noen andre.
Dette er den gylne regel og den forteller oss hvordan vi mennesker skal være mot hverandre, også speiderloven sier at «en speider er en god venn».
Dette er viktig å huske på i denne tiden vi er inne i nå.
På vegne av leirkomiteen vil jeg ønske dere alle en god sommer og lykke til med speideråret.
Håper vi ses på Felles korpsleir i 2024
Speiderhilsen
Nicolai Feyer Puntervold
Leirsjef – Felles Korpsleir, SAMMEN 2020
Leirkomiteen følger fortsatt med på dagens situasjon med utbredelse av koronaviruset (Covid19), og følger med på anbefalinger fra Norges Speiderforbund og myndighetene. NSF har avlyst alle sommerarrangement til og med slutten av juli.
Leirkomiteen, i samarbeid med beredskapsansvarlig, har i den siste tiden hatt dialog med kommunelegen i Evje og vurdert hva som må til for at vi skulle kunne gjennomføre leiren. Vi ser at gjennomføring vil by på utfordringer når det kommer til beredskap, hygiene og begrensede områder.

Vi er klar over at det i løpet av den neste tiden kommer anbefalinger fra myndighetene om gjennomføring av arrangementer gjennom sommeren. Med utfordringene vi ser nå for en gjennomføring av en speiderleir velger leirkomiteen dessverre å avlyse Felles Korpsleir 2020

Til alle grupper som allerede har lagt inn sine påmeldinger i medlemssystemet, vil det selvsagt ikke bli sendt noen faktura.

For at dere ikke skal gå glipp leirfølelsen denne sommeren, jobber vi med tips til alternativt opplegg som kan gjennomføres i egen patrulje/gruppe, og som kan tilpasses myndighetenes restriksjoner for sommerarrangementer.
Dette blir sendt ut til gruppene innen 10. mai.

Videre anbefaler leirkomiteen at gruppene følger rådene fra FHI og Norges Speiderforbund som finnes her: https://speiding.no/nyhetsarkiv/koronavirus

Speiderhilsen
Leirkomitéen

Korona-virus og påmelding!

Informasjon fra leirkomiteen om koronaviruset og utsettelse av påmeldingsfristen
Leirkomiteen følger fortsatt med på dagens situasjon med utbredelse av koronaviruset (Covid19), men samtidig vil leirkomiteen fortsette arbeidet med å planlegge leiren med mål om en normal gjennomføring.
I denne sammenhengen har leirkomiteen også sett at flere speidergrupper har satt sine speideraktiviteter litt på vent i disse dager, og derfor kommet frem til at vi utsetter påmeldingsfristen til 30. april 2020.

Naturligvis må også betalingsfristen utsettes. Faktura blir sendt ut til gruppene ca. 15. mai med betalingsfrist 1. juni.
Vi ser likevel at gruppene som allerede er godt i gang med innhenting av sine påmeldingsskjemaer hos sine speidere, rovere og ledere om å ikke vente med å legge inn påmeldingen.
Vi kommer til å fortsette å følge med på utbredelsen av koronaviruset og rådene fra FHI og kommer til å gjøre en grundig risikovurdering for om det er forsvarlig å gjennomføre.
Dersom Felles korpsleir 2020 skulle bli avlyst, vil gruppene få refundert det som er innbetalt. Det vil dermed ikke være noen økonomisk risiko å melde deltakere på leiren og vi ber derfor alle som planlegger å komme på leir om å melde seg på innen fristen 30. april.
Videre anbefaler leirkomiteen at gruppene følger rådene fra FHI og Norges Speiderforbund som finnes her: https://speiding.no/nyhetsarkiv/koronavirus-oppdatere

Speiderhilsen
Leirkomitéen

 

Infoskrivet send ut til gruppene finner du også her. 

Info om korona-virus

Informasjon fra leirkomitéen om koronaviruset
Leirkomitéen er oppmerksom på dagens situasjon med utbredelse av koronaviruset
(Covid19). Leiren avholdes om i underkant av 5 måneder og forhåpentligvis vil situasjonen på det tidspunktet være slik at det er trygt å gjennomføre leiren. Realiteten er likevel at det er en mulighet for at felles korpsleir 2020 må avlyses dersom situasjonen er uendret eller forverret fra slik det ser ut i dag.

Leirkomitéen vil fortsette arbeidet med å planlegge leiren med mål om en normal
gjennomføring. Vi kommer til å fortsette å følge med på utbredelsen av koronaviruset og
rådene fra FHI og kommer til å gjøre en grundig risikovurdering for om det er forsvarlig å gjennomføre leiren. Vi vet at de anbefaler å avlyse arrangementer over 500 deltakere, men det er ikke sagt noe om hvor langt frem i tid dette anbefales. Beslutningen om leiren vil gjennomføres, eller ikke, vil bli gjort, i samarbeid med lokale myndigheter innen
sommerferien starter for skolene og det vil bli sendt ut informasjon så fort som mulig om
hva leirkomitéen kommer fram til.

Dersom Felles korpsleir 2020 skulle bli avlyst, vil gruppene få refundert det som er
innbetalt. Det vil dermed ikke være noen økonomisk risiko å melde deltakere på leiren og vi ber derfor alle som planlegger å komme på leir om å melde seg på innen fristen 31. mars.

Videre anbefaler leirkomiteen at gruppene følger rådene fra FHI og Norges Speiderforbund som finnes her: https://speiding.no/nyhetsarkiv/koronavirus-oppdatere

 

Speiderhilsen
Leirkomitéen

ARBEIDSLEIR !

I forkant og etterkant av en speiderleir er det mye praktisk
arbeid som må gjøres. Området skal klargjøres for
ankomst og ryddes etter avreise. Vi ønsker derfor å
invitere alle rovere (16+) og ledere til å være med på
arbeidsleir før, etter, eller både før og etter leiren.
Arbeidsleiren vil starter på kvelden onsdag 29. juli og varer
til oppstart av leiren 1. august. I etterkant av leiren vil det
være arbeidsleir hele lørdag 8. August. De som deltar på
arbeidsleir vil få redusert leirpris, 600 kr for å være på
arbeidsleir før leiren og 400 kr for å hjelpe til etter leiren.

 

Vil du være med?
Mer info om hvordan du kan være med finner du her!