Korona-virus og påmelding!

Informasjon fra leirkomiteen om koronaviruset og utsettelse av påmeldingsfristen
Leirkomiteen følger fortsatt med på dagens situasjon med utbredelse av koronaviruset (Covid19), men samtidig vil leirkomiteen fortsette arbeidet med å planlegge leiren med mål om en normal gjennomføring.
I denne sammenhengen har leirkomiteen også sett at flere speidergrupper har satt sine speideraktiviteter litt på vent i disse dager, og derfor kommet frem til at vi utsetter påmeldingsfristen til 30. april 2020.

Naturligvis må også betalingsfristen utsettes. Faktura blir sendt ut til gruppene ca. 15. mai med betalingsfrist 1. juni.
Vi ser likevel at gruppene som allerede er godt i gang med innhenting av sine påmeldingsskjemaer hos sine speidere, rovere og ledere om å ikke vente med å legge inn påmeldingen.
Vi kommer til å fortsette å følge med på utbredelsen av koronaviruset og rådene fra FHI og kommer til å gjøre en grundig risikovurdering for om det er forsvarlig å gjennomføre.
Dersom Felles korpsleir 2020 skulle bli avlyst, vil gruppene få refundert det som er innbetalt. Det vil dermed ikke være noen økonomisk risiko å melde deltakere på leiren og vi ber derfor alle som planlegger å komme på leir om å melde seg på innen fristen 30. april.
Videre anbefaler leirkomiteen at gruppene følger rådene fra FHI og Norges Speiderforbund som finnes her: https://speiding.no/nyhetsarkiv/koronavirus-oppdatere

Speiderhilsen
Leirkomitéen

 

Infoskrivet send ut til gruppene finner du også her. 

Info om korona-virus

Informasjon fra leirkomitéen om koronaviruset
Leirkomitéen er oppmerksom på dagens situasjon med utbredelse av koronaviruset
(Covid19). Leiren avholdes om i underkant av 5 måneder og forhåpentligvis vil situasjonen på det tidspunktet være slik at det er trygt å gjennomføre leiren. Realiteten er likevel at det er en mulighet for at felles korpsleir 2020 må avlyses dersom situasjonen er uendret eller forverret fra slik det ser ut i dag.

Leirkomitéen vil fortsette arbeidet med å planlegge leiren med mål om en normal
gjennomføring. Vi kommer til å fortsette å følge med på utbredelsen av koronaviruset og
rådene fra FHI og kommer til å gjøre en grundig risikovurdering for om det er forsvarlig å gjennomføre leiren. Vi vet at de anbefaler å avlyse arrangementer over 500 deltakere, men det er ikke sagt noe om hvor langt frem i tid dette anbefales. Beslutningen om leiren vil gjennomføres, eller ikke, vil bli gjort, i samarbeid med lokale myndigheter innen
sommerferien starter for skolene og det vil bli sendt ut informasjon så fort som mulig om
hva leirkomitéen kommer fram til.

Dersom Felles korpsleir 2020 skulle bli avlyst, vil gruppene få refundert det som er
innbetalt. Det vil dermed ikke være noen økonomisk risiko å melde deltakere på leiren og vi ber derfor alle som planlegger å komme på leir om å melde seg på innen fristen 31. mars.

Videre anbefaler leirkomiteen at gruppene følger rådene fra FHI og Norges Speiderforbund som finnes her: https://speiding.no/nyhetsarkiv/koronavirus-oppdatere

 

Speiderhilsen
Leirkomitéen

ARBEIDSLEIR !

I forkant og etterkant av en speiderleir er det mye praktisk
arbeid som må gjøres. Området skal klargjøres for
ankomst og ryddes etter avreise. Vi ønsker derfor å
invitere alle rovere (16+) og ledere til å være med på
arbeidsleir før, etter, eller både før og etter leiren.
Arbeidsleiren vil starter på kvelden onsdag 29. juli og varer
til oppstart av leiren 1. august. I etterkant av leiren vil det
være arbeidsleir hele lørdag 8. August. De som deltar på
arbeidsleir vil få redusert leirpris, 600 kr for å være på
arbeidsleir før leiren og 400 kr for å hjelpe til etter leiren.

 

Vil du være med?
Mer info om hvordan du kan være med finner du her!